0
Tìm nhiều nhất:

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

   

  Website EvaAdam.vn là trang thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng trong lĩnh vực sức khỏe giới tính. EvaAdam.vn (gọi tắt là EvaAdam) được vận hành và khai thác bởi Công ty Cổ phần Hayday – công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ giá trị gia tăng trên di động & Internet. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của người dùng.

  Chính sách bảo mật sẽ mô tả chính xác quy trình tiếp nhận, xử lý, khai thác và bảo mật thông tin cá nhân thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của người dùng khi cung cấp thông tin cá nhân khi truy cập website, đăng ký người dùng và hoạt động thương mại trên website.

  EvaAdam xác định bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng là vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi cam kết sử dụng thông tin người dùng tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi thực hiện thu thập những thông tin cần thiết trong phạm vi giao dịch thương mại trên website EvaAdam.

  Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của người dùng trong thời gian cần thiết để đảm bảo kết nối giữa trang TMĐT và người dùng theo quy định của pháp luật. Người dùng có thể lựa chọn truy cập vào web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân.

   

  I. Cách thức thu thập

  EvaAdam thu thập các thông tin cá nhân của người dùng qua các cách sau:

  • Qua form đăng ký thành viên EvaAdam;
  • Thu thập thông tin từ việc người dùng thực hiện thanh toán mua hàng;
  • Thông qua mẫu thanh toán đặt trên website, trên các trang subsite hay landingpage;
  • Thông qua lịch sử giao dịch người dùng đã thực hiện trên các website liên kết với EvaAdam;
  • Thông qua các cuộc thi trên EvaAdam hoặc các trang mạng xã hội mà EvaAdam hoặc đơn vị chủ quản đứng ra tổ chức;
  • Thông qua các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng;
  • Thông qua các cuộc khảo sát mà người dùng tham gia thực hiện;
  • Thông qua điện thoại, email lấy thông tin trực tiếp khi EvaAdam tiếp xúc với người dùng.

   

  II. Thông tin thu thập

  Các thông tin cá nhân người dùng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp hoặc tự động thu thập khi đăng ký với EvaAdam bao gồm:

  • Thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ;
  • Địa chỉ IP của thiết bị truy cập;
  • Địa chỉ gửi hóa đơn mà bạn đã đăng ký với ngân hàng phát hành;
  • Số tài khoản, số thẻ và một số thông tin cần thiết khác khi người dùng thực hiện giao dịch;
  • Thông tin của người dùng từ các bên thứ 3 như: nhà cung cấp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác;
  • Các thông tin thu thập được qua Cookie khi người dùng sử dụng trình duyệt Internet truy cập vào các trang dịch vụ của EvaAdam.

   

  III. Sử dụng thông tin thu thập

  EvaAdam sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sử dụng dịch vụ;
  • Xử lý giao dịch và gửi thông báo;
  • Giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố;
  • Ngăn chặn các hoạt động bị cấm và thực thi các điều kiện của EvaAdam trong giao dịch;
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ;
  • So sánh và xác minh thông tin.

   

  IV. Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên máy chủ của EvaAdam.

   

  V. Phương thức người dùng tiếp cận, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

  Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu EvaAdam thực hiện việc này.

  Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cho bên thứ 3 đến EvaAdam. Khi tiếp nhận thông tin này, EvaAdam sẽ xác nhận lại thông tin và phải có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

   

  VI. Bảo mật thông tin

  EvaAdam sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Tất cả thông tin giao dịch giữa người dùng và EvaAdam sẽ được bảo mật qua cơ chế Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách mã hóa tất cả thông tin người dùng nhập vào.

  EvaAdam cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ cá nhân, tổ chứ nào khác.

  Thông tin của người dùng gửi cho EvaAdam sẽ được quản lý theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo dữ liệu người dùng được bảo mật, xử lý và khai thác đúng cam kết, tuân thủ quy định của Pháp luật.

  EvaAdam tiết lộ các thông tin cá nhân cho bên thứ 3 trong các trường hợp:

  • Nhận được sự đồng ý của người dùng;
  • EvaAdam cần cung cấp thông tin của người dùng cho bên thứ 3 để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan tới việc liên lạc với người dùng (công ty chuyển phát nhanh,…);
  • EvaAdam cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho EvaAdam để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người dùng;
  • Khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu.

   

  VII. Thỏa thuận bảo mật thông tin

  EvaAdam có trách nhiệm yêu cầu các bên xử lý thông tin, các bên tham gia hợp đồng đảm bảo việc phòng vệ, chống mất mát hoặc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích;

  EvaAdam có thỏa thuận và cơ chế kiểm soát thông tin cá nhân đối với bên thứ 3 nhằm đảm bảo trách nhiệm của công ty đối với thông tin cá nhân của người dùng thông qua những phương pháp dưới đây:

  • Hướng dẫn bên thứ 3 và chính sách nội bộ của công ty;
  • Hợp đồng, biên bản ghi nhớ, cam kết;
  • Buộc bên thứ 3 phải tuân thủ nguyên tắc do EvaAdam đặt ra;
  • Tuân thủ quy tắc và luật liên quan.

   

  VIII. Thay đổi chính sách

  EvaAdam có thể thay đổi thông tin trên website và chính sách bảo mật.

  Nếu EvaAdam có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, EvaAdam sẽ thông báo ngay cho người dùng qua email, điện thoại hoặc tài khoản của người dùng trên website EvaAdam.vn