0
Tìm nhiều nhất:

  ĐIỀU KHOÀN SỬ DỤNG

   

  I. Thương hiệu và bản quyền

  Khi truy cập vào website của EvaAdam có nghĩa là người dùng đồng ý với các điều khoản này. Website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Và khi người dùng tiếp tục sử dụng website, sau khi các thay đổi về Điều khoản và Chính sách được đăng tải, có nghĩa là người dùng chấp nhận với những thay đổi đó.

  Người dùng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của EvaAdam.

  Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Tổng đài chăm sóc khách hàng của EvaAdam.

  Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của EvaAdam. Toàn bộ nội dung của website được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

   

  II. Quyền pháp lý

  Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này.

  Tất cả nội dung website và ý kiến bình luận, tương tác của người dùng đều là tài sản của EvaAdam. Nếu EvaAdam phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, EvaAdam sẽ khóa tài khoản của người dùng ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   

  III. Hạn chế sử dụng

  EvaAdam không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;
  • Kích động chính trị, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng;
  • Vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục;
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác;
  • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự;
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;
  • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp;
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
  • Sử dụng các loại phần mềm ẩn và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website;
  • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các quy định của pháp luật;
  • Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của EvaAdam;
  • Bất kỳ hành động nào khác được đánh giá không phù hợp.